Hoppa till innehåll

True Well Being

Logo

PSYCH-K©

DET HÄR ÄR DET MEST KRAFTFULLA VERKTYGET FÖR FÖRÄNDRING SOM JAG KÄNNER TILL.

Efter att ha mediterat och varit yogalärare i mer än ett årtionde hörde jag talas om Psych-K©. Min intuition visste direkt att detta var det jag hade letat efter. Så jag bokade den första möjliga steg-1-kursen. Under den kursen arbetar jag med mig själv vilket gav mig möjlighet att uppleva förändringen som det skapade. Även om jag direkt ville gå vidare till nästa kurs, så tvingade jag mig själv att vara tålmodig och lära mig processen. Det gav mig också chansen att utvärdera metoden och den är enkel, kraftfull och tidseffektiv! Efter att nu ha gått en steg-2-utbildning har jag möjligt att dela det här effektiva verktyget med dig via online-sessioner. Videon nedan är det som ursprungligen ledde mig till PSYCH-K©, så den delar jag gärna med dig här.

Om du vill gå vidare direkt till en speciell del av sidan kan du göra det med länkarna nedan:


Vad är PSYCH-K?    –    Vad kan PSYCH-K hjälpa dig med?    –    Vad kan du förvänta dig under en PSYCH-K session?

1 Session: 630 kr / 3 Sessioner: 1590 kr

"Martins varma, autentiska närvaro fick mig att känna mig tryggt hållen i enkelhet. Han skapade ett utrymme för mig att kärleksfullt våga närma mig de inre, även sårbara djupa rum som längtade efter att belysas i medvetenhet. Jag kände att hela jag fick tillåtelse att bli sedd och hörd. Sessionen genomsyrades av en hjärtfrekvens som fortsätter att verka i mig. Tack!"
Ronja Eriksson

Ronja Eriksson – Järna Sweden

Förändra dina undermedvetna övertygelser med... PSYCH-K©

Spela videoklipp

Lyssna när Bruce Lipton förklarar hur PSYCH-K© fungerar. Han påstår att: ”Allt som du kämpar med i livet är kopplat till ett undermedvetet program, med PSYCH-K© kan du skriva om dessa program.”

Rob Williams

GUNDARE AV PSYCH-K©

Rob gavs PSYCH-K© år 1988. Det blev snart tydligt att PSYCH-K© var ett enkelt och snabbt verktyg som kunde förbättra människors liv på ett djupgående sätt. Många kom för att få lindring från fysisk smärta eller för att transformera mentala tillstånd, fobier, känslan av att vara fast, lågt självförtroende mm. Andra populära skäl var att balansera allt som kunde ge mer lycka och glädje i deras liv. Som t.ex. förbättrade relationer, en ny livspartner, en mer stödjande arbetssituation etc.

Många har också upptäckt att PSYCH-K© är ett utmärkt verktyg för att påskynda sin andliga resa, att leva med en djupare anslutning till sin själ på ett sätt som de har längtat efter.

Som Rob uttrycker det: ”Jag tror att det i slutändan är så att alla problem är andliga problem med fysiska biverkningar. Förmågan att ändra begränsande övertygelser som hindrar oss från att upptäcka vår storslagenhet och bli den ett med den frid vi söker är den största gåvan med PSYCH-K© Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Vad ÄR PSYCH-K©

Byt ut dina undermedvetna "program"

PSYCH-K är en metod för att byta ut gamla ”program” som ofta skapades under våra sju första levnadsår och som inte stödjer oss längre i vårt vuxna liv. Mot nya positiva, stärkande, livsbejakande värderingar om oss själva som gör att vi kan leva ett rikare liv mer i linje med det livet vi drömmer om.

Metoden är väldigt tidseffektiv vilket gör att vi ofta kan uppnå en förändring på mycket färre sessioner än vad som skulle vara möjligt med traditionella verktyg och andra behandlingsmetoder.

Vårt undermedvetna har en fantastisk kapacitet att sköta alla automatiska processer som pågår i vår kropp. Ny forskning har visat att det kan behandla ungefär en miljon gånger mer information än vårt medvetna sinne. En baksida av det är att vi ofta bara agerar ungefär 5% från vårt medvetna sinne, det betyder att vi resterande 95% av vår tid styrs av våra lagrade undermedvetna uppfattningar. Så om dessa uppfattningar har skapats i vår tidiga barndom, då vi absorberar mängder med information från vår omgivning för att hitta strategier som skyddar oss mot allt som ett litet barn kan tänkas råka ut för, så kommer väldigt mycket i vår omgivning att trigga en stressreaktion eller väcka negativa känslor som påverkar vårt sinne och vår kropp.

Det positiva är att det på senare år har kommit många olika verktyg som på olika sätt byter ut våra gamla negativa undermedvetna uppfattningar mot nya stärkande, livsbejakande uppfattningar. PSYCH-K är den enklaste och mest tidseffektiva metod som jag har kommit i kontakt med och jag vet att många andra har samma erfarenhet.

På vilket sätt kan PSYCH-K© stötta dig?

Metoden är effektiv för att förändra begränsande tankar, ändra självskadande beteenden och frigöra blockeringar. Nedan följer några exempel på förändringar som är möjliga:

 

– Förändra din självbild så att den blir positiv, stärkande och livsbejakande.

– Förändra din kroppsuppfattning så att du känner dig nöjd och glad precis så som du är just nu.

– Att börja skapa livet du längtar efter. Där du känner dig sann och ditt liv känns meningsfullt.

– Lindra eller helt ta bort smärta i kroppen samt hitta bakomliggande budskap om vad din kropp vill förmedla till dig genom smärtan.

– Hantera situationer som tidigare skapade stress och ångest med ett lugnt och balanserat sinne.

– Omprogrammera situationer som tidigare triggade fobiska reaktioner så att du kan möta dem med mindre obehag.

– Öppna upp för stödjande relationer som baseras på de kvalitéer som du vill bjuda in i ditt liv. Både med vänner, familj och i kärleksrelationer.

– Ta bort blockeringar som hindrar dig att välja att göra det som du mår bra av när det gäller vad du äter, hur du tränar och hur du tänker om dig själv.

– Ge dig kraften att minska eller bryta beroenden som kanske har varit med dig hela livet.

– Skapa förutsättningar för god och tillfredställande avslappning och sömn.

– Att öppna upp för och ge dig mod att leva utifrån din själs längtan.

Vad kan du förvänta dig om du kommer till mig

Enkelt och Kraftfullt

Just nu jobbar jag framförallt med onlinesessioner med verktyget Psych-K© Det är det kraftfullaste verktyget som jag har stött på under alla mina år av utforskande. En bidragande orsak till att Psych-K© sessionerna blir så kraftfulla är att det verktyget verkligen passar mig som handen i hansken. Det skapar en förändring både för fysiska symtom samt av mentala tillstånd. 

 Du kan boka en session direkt på nätet eller så kan du kontakta mig för att boka en session på en annan tid eller om du har några frågor innan du vill boka en session. Min rekommendation är att boka 3 sessioner så att vi har tid att utforska vad du vill förändra i ditt liv. Men det går så klart att börja med att boka en testsession samt att förlänga samarbetet så att det sträcker sig över längre tid.

I vanliga fall pågår en session ca 60 minuter. Antingen via zoom, på telefon eller via en annan platform. Vi startar med att jag berättar lite om Psych-K© Därefter guidar jag dig igenom hela processen. Allt som sker under sessionerna stannar där, dvs jag kommer inte ta upp det som händer under en session med varken dig eller någon annan utanför tiden vi jobbar tillsammans. På det sättet skapar vi ett ”safe space” där transformationen kan ske.

Hur är en PSYCH-K© session strukturerad

Återkommande inslag under en session är:

Intention, Surrogation, Safe space, Nuläge/Önskan, Goal Statment, Muskeltestning, Begäran om tillstånd, Whole body posture, Balanseringar, Frigörande av stress, Budskap, Åtgärdsprotokoll. I brist på ett bättre svenska uttryck så har jag behållit en del engelska fraser.

En online-session pågår ca 60 minuter

Intention:

Innan sessionen kommer jag skriva min intention. Har vi aldrig tidigare träffats så kommer den att vara generell och skulle kunna se ut så här: Min intention är att sessionen ska vara lättsam, kraftfullt och flöda enkelt. Att allt som sker är med klientens bästa i åtanke. Att processen är komplet. Sätt gärna en egen intention med sessionen.

Surrogation:

Merparten av sessionerna jag håller är online. Genom att vi kommer att använda muskeltestning för att vägleda sessionen (mer om det nedan) så behöver jag ”koppla upp” mig på ditt system. Vi kallar det för ”surrogation” och det fungerar alldeles utmärkt. Det gör jag innan sessionen och är inget du behöver att tänkta på.

Safe space:

Som i alla former av terapi så är tillit grundläggande för att vi ska få ett givande resultat. Du behöver känna dig trygg att öppna upp i sårbarhet för att prata om trauman, barndomsminnen eller andra saker som kan väcka känslor av skam och obehag. Som en del i det så skapar vi ett ”tryggt rum” där det som kommer upp i sessionen stannar där. Om vi skulle mötas efter sessionen så kommer inte jag börja prata om det du har delat under sessionen. Du får givetvis ta upp det som har nämnts eller ställa frågor men jag kommer inte att prata om det med vare sig dig eller någon annan. Dock så är det så att om vi bokar in flera sessioner så kommer jag att återkoppla till vad som hände i den föregående sessionen.  

Nuläge/Önskan:

I en session utgår vi ifrån de enkla frågorna: Hur är det nu? Hur skulle du vilja att det skulle vara? Det här inledande samtalet innehåller ofta inslag av vad du trodde att du ville jobba med under sessionen samt nya saker och känslor som kommer upp i stunden. Det här är en utgångspunkt som vi sedan använder under resten av sessionen. För att t.ex. lindra stress kring något som kom upp eller förändra tankemönster och uppfattningar.

Goal-statment:

När det börjar bli tydligt hur du önskar att det skulle vara så skapar vi en affirmation utifrån fem grundregler, det ska vara en kort mening, som är positiv, skriven i första person (jag, mig mm), i presens (här och nu) och emotionellt laddad för dig. Ju mer emotionellt laddad affirmationen är desto större förändring kan vi uppnå.

Muskeltestning:

Det här är ett väl beprövat verktyg som används fristående inom många andra metoder för att på ett snabbt och enkelt sätt kommunicera med det undermedvetna för att få ett kroppsligt svar på vad som det undermedvetna uppfattar som sant eller falskt i den nuvarande stunden. I PSYCH-K används muskeltestning både för att testa om ett ”Goalstatment” är sant eller inte för ditt undermedvetna. Vi kan t.ex. testa affirmationen ”Jag är värdefull precis så som jag är” och balansera den om ditt undermedvetna inte anser att det är sant. Om du lär dig använda det här verktyget så kan du applicera det på alla möjliga sätt i din vardag. Vi använder även muskeltestning för att hitta den mest effektiva kroppspositionen och för att se att vi verkligen har åstadkommit en förändring under sessionen.

Begäran om tillstånd:

Vi använder även muskeltestning för att få tillåtelse från det undermedvetna att genomföra balanseringar mm. Det gör att allt vi gör är tryggt och säkert. Det är inte säkert att allt vi tror att vi vill förändra verkligen stödjer oss. Ibland behöver vi först hitta bakomliggande orsaker till varför vår kropp t.ex. gör ont i en viss kroppsdel eller varför vi har skapat en skyddande strategi. Det här steget saknas tyvärr i många andra metoder.

Whole body posture

Vi använder en helkroppsposition som kopplar ihop den högra och vänstra hjärnhalvan, samt vårt medvetna, det undermedvetna och vårt högre jag som vi här kallar det supermedvetna. Den här positionen är central för att vi ska kunna omprogrammera vårt undermedvetna på ett effektivt sätt. Den är lätt att lära sig och om du lär dig att använda muskeltestning på ett tillförlitligt sätt så kan du använda positionen hemma mellan sessionerna. 

Balanseringar

Själva grundmetoden för att göra en förändring följer några enkla steg som tillsammans kallas för en balansering. Man skulle kunna säga att vi balanserar våra undermedvetna uppfattningar med hjälp av våra affirmationer. Från uppfattningar som undermedvetet motverkar det vi önskar i vårt liv till nya undermedvetna uppfattningarna som går i linje med det vi verkligen önskar. När det väl är gjort så är det många klienter som förundras över hur deras liv börjar ändras på ett förunderligt sätt. När det som blockerade förändringen väl är borta kommer förändringen ofta ansträngningslöst som på beställning.

Frigörande av stress:

Vi använder någonting vi kallar för ”Transforming the perception of stress, into a state of peace” eller TPS. I det här fallet jobbar vi med en känsla istället för en affirmation. Ofta kan det redan i det inledande samtalet komma upp starka känslor av stress och ångest. Den här processen lindrar stressen på ett snabbt sätt så att vi kan gå vidare och se hur vi kan ersätta känslan med nya positiva uppfattningar.   

Budskap

Det är vanligt att det finns ett budskap som ligger bakom ett visst tillstånd, framför allt när det gäller kroppsliga smärtor. Genom att det ofta är värdefullt att veta varför smärtan har uppstått så kan vi ta några minuter för att undersöka vad budskapet är. Det kan vara både medvetna och undermedvetna budskap som dyker upp.

Åtgärdsprotokoll

På slutet av sessionen så hittar vi något konkret som du kan göra mellan sessionerna för att förankra förändringen vi har åstadkommit. Den här integrationsprocessen är viktig för att du ska våga lite på att förändringen faktiskt är möjlig och det blir en länk till din nya verklighet.

1 Session: 630 kr / 3 Sessioner: 1590 kr

“I had a chance to try my first session in PSYCH-K with Martin in February. It was a great experience. A lot of deep feelings came up during the session and I could feel the change in my body. I noticed my thoughts going from negative to positive. I felt very safe with Martin during the session. He guided me towards clarity and trust. I felt very happy afterwards.
I highly recommend to try a session with Martin. Thank you”

Lina Boström – Reiki Healer – La Herradura Spain